گروه تولیدی بازرگانی پت آوران


نام مدیر:
بهزاد ابوالحسنی
email@example.com
0314- 5836758
0314- 5836376 (Fax)
Abolhasani_b@yahoo.com
www.petavaran.com
1975

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین مواد پلیمری و انواع پریفرم پت و تولید انواع بطری و ظروف جار


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید