ایران مستربچ


نام مدیر:
فرهاد گنجی
email@example.com
46899633
46899213 (Fax)
iranmasterbatch1@gmail.com
http://www.iranmasterbatch.com/
1369

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع مستربچ صنعتی و بهداشتی، رنگی، سفید و افزودنی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید