آژانس هوایی آویژگان


نام مدیر:
کاظم رضایی
email@example.com
021-22008095
02122614343 (Fax)
avigroup_rezaei@yahoo.com
www.avigroup.ir
1110

شرح مختصری از فعالیت ها

فروش بلیط هوایی در کلیه مسیر های داخلی و خارجی. برگزاری تورهای داخلی و خارجی .انفرادی و گروهی اخذ ویزای کشورهای مختلف اسیایی-اروپایی-کانادا و...... اخذ ویزای ایران برای میهمانان خارجی برگزاری تورهای اختصاصی نمایشگاهی .شرکت در کنفرانسها -سمینارها


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید