گواهینامه ها

عنوان مستندات گواهینامه
گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دریافت
گواهینامه استاندارد CE اروپا دریافت
گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره 1-12142 برای لوله های ناودانی دریافت
گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره 9119 برای لوله های فاضلابی دریافت
گواهینامه بین المللی ISO9001:2008 دریافت
گواهینامه بین المللی ISO 14001:2004 دریافت
عضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر