زمینه فعالیت

عنوان
شرکت های سرمایه گذاری و تأمین مالی


سوابق اجرایی

طرح احداث مجتمع پتروشیمی های منطقه آزاد چابهار با آقای مهندس نعمت زاده : نام پروژه
1391 : تاریخ
شرکت توسعه مکران - آقای مهندس نعمت زاده : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طرح احداث پتروشیمی تولید یک میلیون تن اوره و 726هزار تن تولید آمونیاک از گاز طبیعی : نام پروژه
1393 : تاریخ
شرکت پترو فرهنگ : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طرح احداث مجتمع پتروشیمی الفین 12 برای تولید اتیلن, پروپلین, پارازایلین ,اورتوزایلین ,بنزن, آروماتیکهای سنگین, سوخت مایع, آلفا الفین ها ,پروپیلن اکساید ,استایرن, بوتادی ان, رافینیت : نام پروژه
1392 : تاریخ
شرکت پتروشیمی کیان : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طرح احداث پالایشگاه نفت فوق سنگین قشم : نام پروژه
1391 : تاریخ
شرکت پالایش نفت جی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طرح احداث واحد تقطیر خلا پالایشگاه کرمانشاه : نام پروژه
1393 : تاریخ
پالایش نفت جی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

(طرح احداث پالایشگاه تولید بنزین از کاندنسیت (میعانات گازی) ) : نام پروژه
1390 : تاریخ
شرکت فرآورده های نفتی تبریز پترولیوم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تولید متانول از گاز طبیعی با ظرفیت 1,650,000 تن در سال جزیره قشم(کارخانه مگامتانول) : نام پروژه
1393 : تاریخ
شرکت سرمایه گذاری تجارت قشم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طرح احداث پالایشگاه میعانات گازی (کاندنسیت) به ظرفیت 60000 بشکه در روز جهت تولید نفتا (بنزین ), gasoil , LPg, Kerson (پروژه سیراف وزارت نفت ) : نام پروژه
1393 : تاریخ
شرکت سرمایه گذاری (بانک صنعت و معدن ) : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طرح احداث واحد دمش قیر : نام پروژه
1393 : تاریخ
جهاددانشگاهی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژهشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی مطالعات امکان سنجی طرح متانول


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
کانون مشاوران سرمایه گذاری اعتباری و بانکی


حامیان ایزومر