صنایع پتروشیمی سبلان


نام مدیر:
ایرج معماریان
email@example.com
021- 88208677, 88789861
021- 88208680 (Fax)
www.sepehrenergy.com
19956
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

طرح های پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست