پلیمر یاس گلپایگان


نام مدیر:
محمود زین العابدینی
email@example.com
08646373285
08646373284 (Fax)
info@polyyas.com
www.polyyas.com
286
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت


شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

عضو انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات PVC