زمینه فعالیت

عنوان


سوابق اجراییشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
عضو انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات PVC


عضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر