شمیم پلیمر


نام مدیر:
email@example.com
026-32774439-40 & 026-32777029
026-32774439 (Fax)
shamim_polymer@yahoo.com
www.shamimpolymer.com
4722
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع پلاستیک

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست