سازه صنعت پاهنگ


نام مدیر:
حامد موحدی
email@example.com
88173320-88173327-88173341
88173309 (Fax)
info@ssp-ir.com
www.ssp-ir.com
4156
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

مشاورین خدمات فنی و مهندسی پیمانکاران مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب

Executive background


Project Title : طراحی و نظارت بر ساخت واحد اسید سولفوریک به ظرفیت سالانه 110.000 تن.
Date of execution :
Employer : صنایع شیمیایی فاتح فرآور کیمیا
Partners :
Project Details

Project Title : طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت آندیک اسید کولرهای واحد اسید سولفوریک.
Date of execution :
Employer : مجتمع پتروشیمی رازی
Partners :
Project Details

Project Title : طراحی فرآیندی سیستم جذب دوگانه واحد اسید سولفوریک
Date of execution :
Employer : شرکت الماس شیمی مفید
Partners :
Project Details

Project Title : اصلاح و توسعه واحد اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه به ظرفیت سالانه 300.000 تن
Date of execution :
Employer : شرکت ملی صنایع مس ایران
Partners : مهندسین مشاور بینا
Project Details

Project Title : طراحی و نظارت بر ساخت واحد اسید سولفوریک به ظرفیت سالانه 60.000 تن.
Date of execution :
Employer : شرکت کیمیا داران نوین شمال
Partners :
Project Details

Project Title : طراحی و نظارت بر ساخت واحد سولفات آمونیوم کریستال به ظرفیت سالانه 30.000 تن.
Date of execution :
Employer : شرکت کیمیا داران نوین شمال
Partners :
Project Details

Project Title : طراحی و نظارت بر ساخت واحد اسید سولفوریک به ظرفیت سالانه 60.000 تن.
Date of execution :
Employer : مجتمع ذوب و احیاء روی قشم
Partners :
Project Details

Project Title : اصلاح و توسعه واحد اسید سولفوریک به ظرفیت سالانه 60.000 تن.
Date of execution :
Employer : مجتمع ذوب روی بافق
Partners :
Project Details

Project Title : ساخت، نصب و راه اندازی کوره گوگرد سوز
Date of execution :
Employer : مجتمع ذوب روی بافق
Partners :
Project Details

Project Title : ساخت، نصب و راه اندازی بویلر بازیافت حرارتی
Date of execution :
Employer : مجتمع ذوب روی بافق
Partners :
Project Details

Project Title : تامین و نصب مشعل های گوگرد سوز
Date of execution :
Employer : مجتمع ذوب روی بافق
Partners :
Project Details

Project Title : نظارت بر ساخت و راه اندازی واحد اسید سولفوریک به ظرفیت سالانه 60.000 تن.
Date of execution :
Employer : شرکت کیمیا داران کویر
Partners :
Project Details

Project Title : طراحی، تامین، نصب و راه اندازی اسید کولرهای مجهز به سیستم حفاظت آندیک
Date of execution :
Employer : مجتمع ذوب و احیاء روی قشم
Partners :
Project Details

Project Title : طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل PLC
Date of execution :
Employer : مجتمع ذوب و احیاء روی قشم
Partners :
Project Details

Project Title : تامین و نصب مشعل های گوگرد سوز
Date of execution :
Employer : مجتمع ذوب و احیاء روی قشم
Partners :
Project Details

Project Title : طراحی و نظارت بر ساخت واحد اسید سولفوریک به ظرفیت سالانه 50.000 تن.
Date of execution :
Employer : شرکت شیمی سازان پاسارگاد
Partners :
Project Details

Project Title : مطالعات امکان سنجی طرح احداث پارک کودهای شیمیایی
Date of execution :
Employer : شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
Partners :
Project Details

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

مهندسین مشاور بینا

مشارکت


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست