پارس سازه انرژی البرز


نام مدیر:
محمود علیزاده
email@example.com
021- 88459891-3
021- 88459890 (Fax)
info@psea.co.ir
www.psea.co.ir
2264
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست