نوآورپلیمر تبریز


نام مدیر:
محمد حسین علیپور
email@example.com
04133361996
04133361998 (Fax)
Noavarpolymertabriz@gmail.com
www.noavarpolymertabriz.com
1926
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع پلاستیک

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

سازمان جهاد کشاورزی - سازمان صنعت و تجارت

اخذ گواهینامه و مجوز


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست