زمینه فعالیت

عنوان
صنایع پلاستیک


سوابق اجراییشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
سازمان جهاد کشاورزی - سازمان صنعت و تجارت اخذ گواهینامه و مجوز


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان


عضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر