مهندسین مشاور سازه پردازی ایران


نام مدیر:
مسعود زرین قلم
email@example.com
02182473000
02188632190 (Fax)
info@sazehpardazi.com
www.sazehpardazi.ir
612
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

Executive background


Project Title : لیست پروژه های اخیر بخش انرزی و صنعت
Date of execution :
Employer :
Partners :
Project Details

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست