میلان کالا پلاست


نام مدیر:
غلامحسین خلیلی میلانی
email@example.com
021-77120089-77123876
021-77123603 (Fax)
milanplast@yahoo.com
www.milankala.ir
2464
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت


شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست