حمل و نقل بین المللی و داخلی بوتان ران


نام مدیر:
خسرو کاردگر
email@example.com
021-88739894
021-88500890 (Fax)
info@butanerun.com
www.butanerun.com
3320
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت


شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

شرکت بوتان

حمل گاز مایع

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

حمل گاز مایع

پتروشیمی شازند

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

پتروشیمی تبریز

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

شرکت شیمی بافت

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

پتروشیمی مارون

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

پتروشیمی آبادان

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

پتروشیمی کرمانشاه

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

پتروشیمی جم

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

پتروشیمی پارس

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

پتروشیمی خراسان

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

شرکت پلی نار

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

پتروشیمی رجال

حمل و نقل فرآورده های تحت فشار

شرکت کناف

حمل و نقل داخلی کالا

شرکت ایران گچ

حمل و نقل داخلی کالا

شرکت هاردستون

حمل و نقل داخلی کالا

شرکت مهرکام پارس

حمل و نقل داخلی کالا

شرکت نفت بهران

حمل و نقل داخلی کالا

شرکت چینی کرد

حمل و نقل داخلی کالا

شرکت شوگا

حمل و نقل داخلی کالا


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

پروانه فعالیت حمل و نقل بین المللی جاده ای از سازمان حمل ونقل و پایانه های استان تهران از سال ١٣٧٤

پروانه فعالیت حمل و نقل داخلی از سازمان حمل ونقل و پایانه های استان تهران از سال ١٣٧٥

عضویت رسمی فیاتا (FIATA)

کارنه تیر از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

عضویت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

عضویت انجمن لجستیک ایران

عضویت انجمن مدیران صنایع

عضویت در انجمن حمل و نقل بین المللی ایران

عضویت در انجمن حمل و نقل داخلی

عضو ایرو IRO

عضو کنوانسیون CMR

عضویت در شبکه فورواردری C5C

عضویت در شبکه فورواردری WPA