زمینه فعالیت

عنوان


سوابق اجراییشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
شرکت بوتان حمل گاز مایع
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی حمل گاز مایع
پتروشیمی شازند حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
پتروشیمی تبریز حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
شرکت شیمی بافت حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
پتروشیمی مارون حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
پتروشیمی آبادان حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
پتروشیمی کرمانشاه حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
پتروشیمی جم حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
پتروشیمی پارس حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
پتروشیمی خراسان حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
شرکت پلی نار حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
پتروشیمی رجال حمل و نقل فرآورده های تحت فشار
شرکت کناف حمل و نقل داخلی کالا
شرکت ایران گچ حمل و نقل داخلی کالا
شرکت هاردستون حمل و نقل داخلی کالا
شرکت مهرکام پارس حمل و نقل داخلی کالا
شرکت نفت بهران حمل و نقل داخلی کالا
شرکت چینی کرد حمل و نقل داخلی کالا
شرکت شوگا حمل و نقل داخلی کالا


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
پروانه فعالیت حمل و نقل بین المللی جاده ای از سازمان حمل ونقل و پایانه های استان تهران از سال ١٣٧٤
پروانه فعالیت حمل و نقل داخلی از سازمان حمل ونقل و پایانه های استان تهران از سال ١٣٧٥
عضویت رسمی فیاتا (FIATA)
کارنه تیر از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
عضویت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
عضویت انجمن لجستیک ایران
عضویت انجمن مدیران صنایع
عضویت در انجمن حمل و نقل بین المللی ایران
عضویت در انجمن حمل و نقل داخلی
عضو ایرو IRO
عضو کنوانسیون CMR
عضویت در شبکه فورواردری C5C
عضویت در شبکه فورواردری WPA


عضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر