ریخته گری برنا گداز


نام مدیر:
سید مجید میر غفوریان
email@example.com
021- 56233929, 021-56232587
021- 56230236 (Fax)
sales@bornagodaz.com
www.bornagodaz.com
2116
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

خدمات فنی و مهندسی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست