آباد تدبیر پارس


نام مدیر:
علی طباطبایی
email@example.com
071-38444051-5
071-38444056 (Fax)
Contract@abad-tadbir.com
www.abad-tadbir.com
3420
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع بسته بندی تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی خدمات فنی و مهندسی آموزش پیمانکاران مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب مشاورین

Executive background


Project Title : تعمیر و نگهداشت کارگاه شیرآلات صنعتی
Date of execution : 1388-1386
Employer : پتروشیمی جم
Partners :
Project Details

Project Title : تعمیرات و راهبری واحد های بسته بندی
Date of execution : 1390-1387
Employer : پتروشیمی جم
Partners :
Project Details

Project Title : تعمیر و نگهداشت کارگاه شیرآلات صنعتی
Date of execution : 1391-1388
Employer : پتروشیمی جم
Partners :
Project Details

Project Title : تعمیرات و راهبری دستگاه های بسته بندی
Date of execution : 1392-1390
Employer : پتروشیمی جم
Partners :
Project Details

Project Title : تعمیرات و راهبری کارگاه مرکزی آغار و دالان
Date of execution : 1392-1390
Employer : زاگرس جنوبی
Partners :
Project Details

Project Title : تعمیرات و نگهداشت جرثقیل های سقفی
Date of execution : 1392-1390
Employer : پتروشیمی جم
Partners :
Project Details

Project Title : نصب و راه اندازی K-Sealersهای خطوط بسته بندی
Date of execution : 1390
Employer : پتروشیمی جم
Partners :
Project Details

Project Title : تعمیر و نگهداشت آسانسورهای مجتمع
Date of execution : 1390-1391
Employer : پتروشیمی جم
Partners :
Project Details

Project Title : پیش راه اندازی و راه اندازی خطوط بسته بندی
Date of execution : 1391
Employer : پتروشیمی ایلام
Partners :
Project Details

Project Title : برگزاری دوره آموزشی اپراتوری و تعمیرات واحدهای بسته بندی
Date of execution : 1394
Employer : پتروشیمی بندرامام
Partners :
Project Details

Project Title : تامین قطعات یدکی دو سالانه خطوط بسته بندی
Date of execution : 1394-1395
Employer : پتروشیمی ایلام
Partners :
Project Details

Project Title : نصب و راه اندازی K-Sealers های خطوط بسته بندی
Date of execution : 1392
Employer : پتروشیمی مارون
Partners :
Project Details

Project Title : مدیریت و راهبری عملیات واحدهای بسته بندی
Date of execution : 1391-1392
Employer : پتروشیمی ایلام
Partners :
Project Details

Project Title : قرارداد تعمیرات و نگهداری خطوط بسته بندی
Date of execution : 1392
Employer : پتروشیمی ایلام
Partners :
Project Details

Project Title : برگزاری دوره آموزشی اپراتوری و تعمیرات واحدهای بسته بندی
Date of execution : 1394
Employer : پتروشیمی امیر کبیر
Partners :
Project Details

Project Title : برگزاری دوره آموزشی اپراتوری و تعمیرات واحدهای بسته بندی
Date of execution : 1392-1393
Employer : پتروشیمی ایلام
Partners :
Project Details

Project Title : آموزش دوره های مقدماتی و پیشرفته ابزاردقیق واحدهای پتروشیمی
Date of execution : 1393
Employer : پتروشیمی ایلام
Partners :
Project Details

Project Title : آموزش دوره های مقدماتی و پیشرفته PLC –
Date of execution : 1393
Employer : پتروشیمی ایلام
Partners :
Project Details

Project Title : تعمیرات اساسی و به روز رسانی خط بسته بندی واحد PP
Date of execution : 1393
Employer : پتروشیمی مارون
Partners :
Project Details

Project Title : برگزاری دوره آموزشی اپراتوری و تعمیرات واحدهای بسته بندی
Date of execution : 1394
Employer : پتروشیمی مارون
Partners :
Project Details

Project Title : تامین نیروی انسانی و ماشین آلات و اجرای پروژه های واحد مهندسی
Date of execution : 1391-1392
Employer : پتروشیمی آریاساسول
Partners :
Project Details

Project Title : قرارداد EPC خط بسته بندی BALE PACKAGE
Date of execution : 1395
Employer : شرکت جندی شاپور ( پتروشیمی جم )
Partners : شرکت COSMAPACK ایتالیا
Project Details

Project Title : تامین قطعات یدکی خطوط بسته بندی پتروشیمی ایلام
Date of execution : 1395
Employer : شرکت پتروشیمی ایلام
Partners :
Project Details

Project Title : تامین قطعات یدکی خطوط بسته بندی پتروشیمی ایلام
Date of execution : 1396
Employer : شرکت پتروشیمی ایلام
Partners :
Project Details

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

شرکت کنترل فرآیند رادمان

عضو گروه تدبیر


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست