زمینه فعالیت

عنوان
صنایع بسته بندی
تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
خدمات فنی و مهندسی
آموزش
پیمانکاران مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب
مشاورین


سوابق اجرایی

تعمیر و نگهداشت کارگاه شیرآلات صنعتی : نام پروژه
1388-1386 : تاریخ
پتروشیمی جم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیرات و راهبری واحد های بسته بندی : نام پروژه
1390-1387 : تاریخ
پتروشیمی جم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداشت کارگاه شیرآلات صنعتی : نام پروژه
1391-1388 : تاریخ
پتروشیمی جم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیرات و راهبری دستگاه های بسته بندی : نام پروژه
1392-1390 : تاریخ
پتروشیمی جم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیرات و راهبری کارگاه مرکزی آغار و دالان : نام پروژه
1392-1390 : تاریخ
زاگرس جنوبی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیرات و نگهداشت جرثقیل های سقفی : نام پروژه
1392-1390 : تاریخ
پتروشیمی جم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

نصب و راه اندازی K-Sealersهای خطوط بسته بندی : نام پروژه
1390 : تاریخ
پتروشیمی جم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداشت آسانسورهای مجتمع : نام پروژه
1390-1391 : تاریخ
پتروشیمی جم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پیش راه اندازی و راه اندازی خطوط بسته بندی : نام پروژه
1391 : تاریخ
پتروشیمی ایلام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

برگزاری دوره آموزشی اپراتوری و تعمیرات واحدهای بسته بندی : نام پروژه
1394 : تاریخ
پتروشیمی بندرامام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تامین قطعات یدکی دو سالانه خطوط بسته بندی : نام پروژه
1394-1395 : تاریخ
پتروشیمی ایلام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

نصب و راه اندازی K-Sealers های خطوط بسته بندی : نام پروژه
1392 : تاریخ
پتروشیمی مارون : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

مدیریت و راهبری عملیات واحدهای بسته بندی : نام پروژه
1391-1392 : تاریخ
پتروشیمی ایلام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

قرارداد تعمیرات و نگهداری خطوط بسته بندی : نام پروژه
1392 : تاریخ
پتروشیمی ایلام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

برگزاری دوره آموزشی اپراتوری و تعمیرات واحدهای بسته بندی : نام پروژه
1394 : تاریخ
پتروشیمی امیر کبیر : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

برگزاری دوره آموزشی اپراتوری و تعمیرات واحدهای بسته بندی : نام پروژه
1392-1393 : تاریخ
پتروشیمی ایلام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

آموزش دوره های مقدماتی و پیشرفته ابزاردقیق واحدهای پتروشیمی : نام پروژه
1393 : تاریخ
پتروشیمی ایلام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

آموزش دوره های مقدماتی و پیشرفته PLC – : نام پروژه
1393 : تاریخ
پتروشیمی ایلام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیرات اساسی و به روز رسانی خط بسته بندی واحد PP : نام پروژه
1393 : تاریخ
پتروشیمی مارون : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

برگزاری دوره آموزشی اپراتوری و تعمیرات واحدهای بسته بندی : نام پروژه
1394 : تاریخ
پتروشیمی مارون : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تامین نیروی انسانی و ماشین آلات و اجرای پروژه های واحد مهندسی : نام پروژه
1391-1392 : تاریخ
پتروشیمی آریاساسول : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

قرارداد EPC خط بسته بندی BALE PACKAGE : نام پروژه
1395 : تاریخ
شرکت جندی شاپور ( پتروشیمی جم ) : کارفرما
شرکت COSMAPACK ایتالیا : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تامین قطعات یدکی خطوط بسته بندی پتروشیمی ایلام : نام پروژه
1395 : تاریخ
شرکت پتروشیمی ایلام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تامین قطعات یدکی خطوط بسته بندی پتروشیمی ایلام : نام پروژه
1396 : تاریخ
شرکت پتروشیمی ایلام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

قرارداد EPC خط بسته بندی BALE PRESS : نام پروژه
1396-1397 : تاریخ
شرکت جندی شاپور(پتروشیمی جم) : کارفرما
شرکت BUZULUK چک : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

قرارداد EPC خط BIG BAG UNLOADING : نام پروژه
1396-1397 : تاریخ
شرکت جندی شاپور(پتروشیمی جم) : کارفرما
شرکت ARIOSTEA ایتالیا : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تامین فیلم های بسته بندی FFS و STRETCH : نام پروژه
1396 : تاریخ
پتروشیمی غدیر : کارفرما
شرکت NORD FOLIEN آلمان : همکاران
مشاهده جزئیات پروژهشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
شرکت کنترل فرآیند رادمان عضو گروه تدبیر


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان


عضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر